ATT SÄLJA PÅ AUKTION


Gäller från 2018-10-01

1. VÄRDERING
Arvika Auktionsverks värderingsmän värderar konst och antikviteter, utför värderingar för bodelningar, bouppteckningar, försäkringsärenden och för inlämning av varor till Arvika Auktionsverks auktioner. För värdering vänligen kontakta Arvika Auktionsverks kundtjänst tel 070-5729516 eller via e-post arvikaauktionsverk@hotmail.com Du kan även besöka oss på Stränggatan 8, Arvika för kostnadsfri värdering. Önskar ni värdering av större eller ömtåliga föremål kan vi även värdera dem med hjälp av fotografi som ni visar upp hos oss eller skickar via post. Uppge då mått, konstnär eller tillverkare och ge en kort beskrivning och eventuell historik om föremålet.

2. INLÄMNING
Objekt till försäljning på auktion kan lämnas in i våra lokaler, Stränggatan 8, Arvika. Se inlämningstider. Vid större inlämningar vänligen kontakta oss för tidsbokning 072-7383828. Inlämning kan ske av föremål vi anser säljbara, vilket bedöms från fall till fall.

3. TRANSPORT OCH FÖRSÄKRING
Arvika Auktionsverk ombesörjer transporter av föremål till våra auktioner. Under transporten och när föremålet finns på plats hos Arvika Auktionsverk är varorna försäkrade. Alla inlämnade föremål är allriskförsäkrade genom Arvika Auktionsverk. Ersättning utfaller med ett värde motsvarande utropsprisets högre nivå, eller om föremålet sålts, till klubbat pris.

4. MARKNADSFÖRING
Arvika Auktionsverk satsar stort på marknadsföring och genom annonser och kataloger på Internet når vi köpare över hela världen.

5. KATALOGISTERING
Arvika Auktionsverks experter bedömer och undersöker samtliga föremål och gör därefter en katalogbeskrivning. Denna beskrivning tillsammans med bild publiceras på vår hemsida.

6. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Arvika Auktionsverk åtar sig säljuppdrag för kundens räkning. Säljaren betalar provision och fotokostnad. Fullständiga villkor finns i försäljningskontraktet. Vänligen kontakta kundtjänst tel 070-5729516 för mer information.

7. BEVAKNINGSPRIS
Arvika Auktionsverk kommer överens med säljaren om ett eventuellt bevakningspris. Detta innebär att ett föremål inte säljs under det överenskomna minimipriset. Om budgivningen stannar under bevakningspriset sker ett s.k. återrop och föremålet går tillbaka till säljaren.

8. ÅNGERRÄTT
Den försäljning som sker via Arvika Auktionsverk omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Arvika Auktionsverk rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med tidigare uppgjorda villkor, varpå Arvika Auktionsverk inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Arvika Auktionsverk även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

9. REDOVISNING
Arvika Auktionsverk lämnar efter att alla objekt försålts en ekonomisk redovisning över försäljningen via e-post eller vanlig post. Försäljningen kan också följas via Min Sida på vår hemsida. Utbetalning sker ca 14 dagar efter att alla objekt försålts under förutsättning att de försålda objekten är betalade.